La pàgina web de visitalcoy té per objecte facilitar al públic en general, les activitatsque realitza i els serveis que presta. visitalcoy es reserva la facultat d’efectuar, enqualsevol moment i sense previ avís, modificacions de la informació continguda en la seva pàgina web oa la configuració i presentació d’aquesta. En accedir a aquest webs’accepta quevisitalcoy no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudicique es derivin d’aquest accés o ús de la informació de la web o per l’accés a altresmatèries a Internet a través de les connexions amb aquesta pàgina web .

El Copyright del material contingut en aquesta Web és propietat de visitalcoy.L’accés a ell no implica llicència per a la seva reproducció i / o distribució i no estàpermès fer-ho sense el previ consentiment de visitalcoy. Les eventuals referènciesque es facin a la web de visitalcoy a qualsevol producte, servei, procés, enllaç,hipertext o qualsevol informació utilitzant la marca, el nom comercial o el fabricant osubministrador, etc. que siguin titularitat de tercers no constitueix o implicarecolzament, patrocini o recomanació per part de visitalcoy.