L’emplenament de totes les dades personals facilitades en els qüestionaris de lapàgina web és totalment voluntària, però necessària per a la fluïdesa i agilitat de larelació amb visitalcoy. Les dades s’inclouran en fitxers automatitzats, que es destinaran al compliment de l’objecte de visitalcoy i seran tractades de formaconfidencial tant per visitalcoy com per aquelles entitats que intervinguin d’acord ambla finalitat i objecte de la consulta.

Si l’internauta no considera la inclusió de les seves dades en aquests fitxers o el seuposterior tractament informàtic, la consulta no es podrà dur a efecte. L’internautapodrà dirigir-se a visitalcoy per demanar la consulta, rectificació o cancel.lació de les dades facilitades. L’internauta podrà autoritzar, o no, de manera expressa que les dades puguin ser conservades i utilitzades per visitalcoy per oferir altres serveis iproductes.