Desde los primeros vehículos utilizados en las labores de extinción, pasando por toda suerte de objetos, útiles y equipos, indumentaria, y en suma, la historia de este servicio ciudadano convertida en una singular colección museográfica.

Dirección:

Teléfono:

PRÓXIMA APERTURA.

Horario:Desde los primeros vehículos utilizados en las labores de extinción, pasando por toda suerte de objetos, útiles y equipos, indumentaria, y en suma, la historia de este servicio ciudadano convertida en una singular colección museográfica.

Dirección:

Teléfono:

PRÓXIMA APERTURA.

Horario:L’anomenada Fàbrica de Tacs és un exemple de la reconversió dels grans edificisindustrials per a ús cultural. ste notable edifici aixecat en pedra de cadirat costat delriu, alberga el Museu Provincial de Bombers, on es conserva i mostra el patrimonique els diferents parcs de bombers de la província d’Alacant han anat atresorant ambel temps. Des dels primers vehicles utilitzats en les tasques d’extinció, passant pertota mena d’objectes, estris i equips, indumentària, i en definitiva, la història d’aquestservei ciutadà convertida en una singular col lecció museogràfica.

Direcció:

Telèfon:

PROPERA OBERTURA.

Horari: